Slik gir vi deg verdi

I oppdragene våre har vi alltid en arbeidsbeskrivelse. Det kan være en spesifikasjon som definerer sluttproduktet eller instrukser for ulike arbeidsoppgaver. For å gjøre en god jobb, er det selvfølgelig viktig å forstå hva som skal leveres. Men verdien av arbeidet vårt finnes i hvorfor. Ved å forstå mest mulig av bakgrunnen for oppdragene, kan vi gi kundene våre størst mulig verdi.

Vi har mange ulike typer oppdrag, og formålet med dem er ofte variert og sammensatt:

– Mange av IT-løsningene vi jobber med har som oppgave å kvalitetssikre og effektivisere produksjon, forretningsprosesser og arbeidsrutiner. De forenkler jobben til de ansatte, og hjelper dem å gjøre den riktig.

– Andre ganger lager vi applikasjoner som fungerer som salgsverktøy i forhandlernettet eller kjøpshjelp for sluttkunden. Dette bidrar til at kundene våre når ut i markedet og sikrer salget av sine produkter.

– Inforte har lang erfaring med systemer for saksbehandling, arbeidsflyt, dokumentasjon og arkivering. De sørger for at man innfrir offentlige og selvpålagte krav om kontroll og etterrettelighet for prosesser og produksjon.

– Gjennom løpende drift og forvaltning sørger vi for at viktige IT-systemer kjører stabilt, er tilgjengelige for brukerene og forebygger irriterende og kostbar nedetid.

Verdiparametre

Som sagt er formålene med arbeidet vårt mange og varierte, og verdien av det vi gjør måles ulikt fra oppdrag til oppdrag. Som regel er det en kombinasjon av disse parametrene:

  • Omsetning og fortjeneste
  • Effektivisering og kostnadsreduksjon
  • Stabilitet, forutsigbarhet og kvalitetssikring
  • Forbedring av forretningsprosesser og tjenester
  • Brukertilfredshet hos medarbeidere, kunder og partnere

Teknologi som fungerer

For at teknologien skal gi en verdi må den fungere. Det betyr ikke bare at den må være fri for feil, like viktig er det hvordan den løser oppgavene og at den spiller på lag med omgivelsene. En avgjørende faktor er at brukerne opplever den som et hjelpemiddel, og ikke en utfordring.

Derfor bruker vi mye tid med kundene for å bli kjent med organisasjonen, prosessene og menneskene. Slik blir vi i stand til å levere teknologi som fungerer – og gir deg verdi.

Les mer om tjenestene våre her:

Konsulenttjenester

Utnytt potensialet i systemene og organisasjonen.

Applikasjonsutvikling

Smarte applikasjoner for dine behov.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.