BLI BEDRE KJENT MED OSS

Kostnadsfri oppstart

Når vi jobber for en kunde over tid, blir det etter hvert lettere å levere gode tjenester. Vi blir kjent med rutiner, prosesser, mennesker og kultur, og forstår behovene og bakgrunnen for oppdragene bedre. Vi vet hvem som sitter på nøkkelinformasjon, hvem som skal bruke den nye funksjonaliteten, hvilke systemer som påvirkes av endringene og hvordan ting har fungert før. På samme måte blir kundene kjent med Inforte, og får en trygghet rundt vår kompetanse, arbeidsmetoder og hva vi kan levere.

I nye kundeforhold er det mer som er ukjent og usikkert, både for Inforte og kunden. For at dette ikke skal bli en stor terskel, tilbyr vi nye kunder et kostnadsfritt og uforpliktende oppstartprosjekt. Det kan være en prototype for en applikasjon, mulighetskartlegging for bruk av IT-løsninger i en forretningsprosess, eller noe helt annet. Gjennom dette arbeidet blir vi bedre kjent, og ser om det er grunnlag for et framtidig godt samarbeid.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.