Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er ansvarlig databehandler for persondata hos Inforte AS.

Persondata som kan bli lagret

Kunder, leverandører og samarbeidspartnere
For kunder (herunder potensielle kunder), leverandører, samarbeidspartnere og andre aktører som Inforte AS gjør foretninger med, kan navn, tittel, telefonnummer og epost-adresse til aktuelle kontaktpersoner bli lagret i våre systemer.

Jobbsøkere
I forbindelse med søknad på stilling hos Inforte AS vil informasjon som sendes fra søkeren bli lagret i våre systemer. Dette kan være navn, kontaktopplysninger,CV, attester, vitnemål m.m. I tillegg kan vi lagre informasjon fra bakgrunnssjekk, intervjuer, interne vurderinger og uttalelser fra referanser.

Besøkende på websiden
Vi sporer og analyserer brukeraktiviteten på websiden vår med Google Analytics. I den forbindelse lagres informasjon som geografisk lokasjon, språk, operativsystem, browser og bevegelsesmønster ved besøket.
I vårt chat-system lagres innholdet i chatten, inkludert navnet brukeren oppgir.

Formål med lagring av persondata

 • Persondata om eksisterende kunder og leverandører lagres for å kunne oppfylle avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester.
 • Persondata om potensielle kunder lagres for å kunne kontakte foretaket angående tjenester og løsninger som er spesielt aktuelle for dem.
 • Informasjon om jobbsøkere lagres for å kunne kommunisere med, og for kunne gjøre nødvendige vurderinger av, vedkommende underveis i ansettelsesprosessen.
 • Informasjon om besøkene på websiden vår lagres for å analysere besøksaktiviteten. Dette gjør vi for å kunne optimalisere innhold og oppbygging av websiden.
 • Chat-historikken lagres for å kunne følge opp de som har vært i kontakt med oss.

Behandlingsgrunnlag

 • Behandling av persondata for kunder og leverandører er nødvendig for å overholde avtaler og kjøp og salg, ihht. personopplysningslovens artikkel 6(1)(b).
 • Behandling av persondata for potensielle kunder ansees som berettiget interesse, da vi kun gjør dette for foretak som kan ha direkte nytte av våre tjenester og løsninger, ihht. personopplysningslovens artikkel 6(1)(f).
 • Behandling av persondata for jobbsøkere er nødvendig for en potensiell inngåelse av arbeidsavtale, ihht. personopplysningslovens artikkel 6(1)(b).
 • Behandling av persondata for besøkende på websida vår ansees som berettiget interesse, da vi gjør dette for å tilby et best mulig innhold, ihht. personopplysningslovens artikkel 6(1)(f).

Innsamling av data

 • Innsamling av persondata fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere og jobbsøkere skjer ved direkte kontakt med ekstern part, eller på henvisning fra ekstern part (for eksempel referanser for jobbsøkere).
 • Innsamling av data for potensielle kunder skjer manuelt. Det kan være gjennom tips fra andre aktører i markedet eller ved innhenting av offentlig tilgjengelig informasjon.
 • Innsamling av data om besøkende på vår webside skjer automatisk etter at brukeren har samtykket.

Deling av persondata med tredjepart

Inforte AS deler ikke personopplysninger med tredjepart.

Eksterne leverandører av regnskapsføring og revisjon, og eventuelt andre lovpålagte operasjoner, har innsyn og databehandlertilgang til persondata knyttet til kunder og leverandører. Eksternt rekrutteringsbyrå har databehandlertilgang til persondata knyttet til jobbsøkere. Eksterne leverandører av drift og forvaltning av våre websider har databehandlertilgang til persondata som samles inn via websidene.

Våre databehandlere er Sparebank1 Regnskapshuset, Poweroffice, Unomio, Egeland Design, Google, ProISP og LiveChat.

Lagringstid

For kunder og leverandører lagres persondata så lenge det er nødvendig for å overholde avtaler ved kjøp og salg av varer og tjenester, eller så lenge det er påkrevd ved lov, slik som regnskapsloven. Persondata blir slettet etter dette. For potensielle kunder lagres persondata så lenge det finnes en berettiget interesse relatert vil våre tjenester og løsninger. Behovet for fortsatt lagring av personinformasjon vurderes månedlig ved manuelle prosedyrer, og informasjonen slettes om behovet ikke lenger er til stede.

Persondata om jobbsøkere blir lagret så lenge ansettelsesprosessen pågår. Når denne er over, slettes persondata om jobbsøkerne, med mindre det innhentes særskilt samtykke fra den enkelte om videre lagring.

Chat-historikken på websiden blir automatisk slettet etter 60 dager.

Rettighet til registrert person

Personer kan be om innsyn i hvilke data som er lagret om dem, og kan be om at disse blir slettet. Persondata som Inforte AS lovmessig er pålagt å lagre vil imidlertid bli lagret så lenge loven krever dette.

Sikring av persondata

All persondata lagres i IT-systemer som krever pålogging med brukernavn og passord.

Kontaktinformasjon

For begjæring om innsyn i, og/eller sletting av, persondata, kontakt daglig leder.
Vår kontaktinformasjon finnes på våre websider: https://inforte.no/kontakt-oss

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.