KONSULENTTJENESTER

Utnytt potensialet i systemene og organisasjonen

Anskaffelse av nye IT-systemer kan være forholdsvis enkelt, å utnytte dem fullt ut kan være mer krevende. Vi hjelper kundene med å ta i bruk mulighetene som finnes i teknologien slik at investeringen gir dem mest mulig nytte og verdi.

For å optimalisere bruken av IT, er det viktig å kjenne organisasjonen den skal fungere i. Man må forstå arbeidsprosessene, ha oversikt over oppgavene og kompetansen til de ansatte og innsikt i prosedyrer og retningslinjer. Derfor er vi opptatt av å bruke tid sammen med nye kunder, og at konsulentene som kjenner kunden best alltid har ansvar for leveransene våre.

Vi jobber mye med tilrettelegging for informasjonsdeling og samhandling i prosjektgrupper og team. Informasjon, filer og dokumenter skal være tilgjengelig og strukturert for teamene, og utveksles mellom ulike systemer. Mange prosesser baseres på arbeidsflyt som krever ulik type involvering fra ansatte med ulike roller.

Bestemte tilstander i systemene kan utløse automatiserte operasjoner og varsling av beslutningstakere. Ved å tilpasse og konfigurere systemene til hvert enkelt formål kan de forenkle arbeidsoppgaver, øke kapasiteten og kvalitetssikre prosesser.

Konsulentene våre kan bidra i alle faser ved innføring av IT-systemer, fra behovskartlegging via spesifikasjon og arkitektur til utvikling og konfigurasjon. Vi kan ta rollen med å lede og koordinere prosjekter, gjøre utvikling og tilpasning av funksjonalitet og fungere som rådgiver og sparringspartner.

Vi gjør også drift og forvaltning av systemer, applikasjoner og ressurser i skybaserte driftsmiljøer.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.